En aquest article presentarem una solució al problema de compatibilitat existent entre els plugins Cookie Notice