A Kipala som conscients de la importància de definir una bona identitat corporativa per a les